logo

OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška
(revízia, revízna správa)

elektrické inštalácie bleskozvody elektrické prípojky
elektrické spotrebiče elektrické stroje elektrické ručné náradie
elektrické predlžovacie prívody elektrické rozvádzače počítačové zostavy
kancelárska technika zariadenie staveniska


Budeme radi ak prejavíte záujem o naše služby a obrátite sa na nás. Urobíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní.